Ansøgning

Fonden gør opmærksom på, at kun ansøgninger indsendt elektronisk via Fondens hjemmeside behandles.

 

Ansøgningens indhold:  

 1. Detaljeret ansøgning med præsentation af ansøger og beskrivelse af projektet (1-4 sider)
 2. Budget med oplysning om finansiering, herunder hvor meget ansøger selv finansierer samt oplysning om allerede modtagne beløb. Det oplyses endvidere, hvor den resterende finansiering søges fra
 3. Tidsplan 

 

Yderligere bilag kan vedhæftes (maksimalt 5 bilag).

 

Det udfyldte skema indsendes via knappen "Send", hvorefter ansøger automatisk modtager en elektronisk bekræftelse.

 

Fondens bestyrelse træffer, på to årlige møder, beslutning om tilsagn og afslag på ansøgninger.

 

Ansøgningsfrist

 

Der er nu lukket for modtagelse af ansøgninger til A/S D/S Orient's Fond.


Bemærk, at Fonden normalt ikke støtter projekter, som allerede er igangsatte medio september 2022. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning ultimo december 2022.

  

Støtte og udbetaling

 

Afslag begrundes ikke.

Kommunikation om udbetaling foregår direkte med ansøger.

 

Indberetning af donation til skattevæsenet

 

Vi gør opmærksom på, at A/S D/S Orient’s Fond indberetter legatuddelingen til skattevæsenet, og at den skattemæssige behandling af legatet hos legatmodtager er A/S D/S Orient’s Fond uvedkommende.

   

Kreditering

 

Ved tilsagn om donation meddeler Fonden en krediteringstekst. 

 

Offentliggørelse

 

Fonden offentliggør almindeligvis ikke donationer i medier, men forbeholder sig ret til at omtale donationer på Fondens hjemmeside eller i andre sammenhænge. Større bevillinger til maritime og almenvelgørende formål offentliggøres i Fondens årsberetning. 

Afslag på donation offentliggøres ikke. 

  

Fonden støtter:

  

 • Personer, der er eller har været ansat i koncernselskaber forbundet med Dampskibsselskabet NORDEN A/S eller A/S Motortramp eller, til de pågældendes enker eller børn (herunder adoptivbørn og stedbørn)
 • Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, formidling, forskning
 • Almennyttige og almenvelgørende formål 

 

Fonden støtter ikke: 

 • Fonden yder ikke støtte til organisationers drift eller administration
 • Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser
 • Fonden yder ikke støtte til projekter med relation til politiske  organisationer
 • Fonden yder ikke støtte til igangsatte projekter 
 • Fonden yder normalt ikke støtte til andre fonde for videregivelse af beløb