Uddelinger

 

Udvalg af maritime og almennyttige uddelinger støttet af A/S D/S Orient's Fond i perioden 2010 - 2021  

  

 

4. Maj Kollegiet, Marstal   

 

 

4. Maj Kollegierne er opført som et minde om frihedskampen og frihedskampens aktører.

 

4. Maj Kollegiet i Marstal er placeret netop her, fordi denne lokalitet er et udpræget søfartssamfund, og en meget stor del af samfundets søfolk var på havet i krigsårene. Beboerne på kollegiet er unge studerende fortrinsvis fra Navigationsskolen i Marstal.

 

Fonden har medvirket til en totalrenovering af kollegiet i 2013, således at bygningen fremstår som tidssvarende og et attraktivt botilbud til de studerende.

 

 

 

 

CBS Academic Housing, CBS Kollegiet i Nimbusparken 

 

 Foto: Visualisering ved HLA A/S

 

CBS Academic Housing er stiftet i 2001, som en erhvervsdrivende fond under navnet ”Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København” også kaldet ”Fonden CBS Academic Housing”, med det formål at tilbyde boliger til internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School.

 

CBSAH erhverver og driver ejendomme til brug for udlejning eller ved at erhverve og fremleje boliglejemål. 

 

CBSAH bidrager dermed til udviklingen af København som et internationalt uddannelses- og forskningscentrum. 

 

CBSAH administrerer årligt mere end 1000 udlejninger af boliger og kollegiepladser. Med støtte fra Fonden opføres CBS Kollegiet i Nimbusparken med 145 studieboliger, som åbnede i januar 2018.

 

   

 

 

CBS Maritime, Center for maritime uddannelser  

 

  

CBS Maritime er en platform på CBS, som fokuserer på værdiskabelsen i de maritime industrier. CBS Maritime integrerer de maritime forsknings- og uddannelsesaktiviteter på CBS i tæt samarbejde med erhvervet.

 

Fonden støtter CBS Maritime gennem en rammeaftale løbende fra 2015-2020, og støtten har hidtil omfattet hjælp til udvikling og etablering af samarbejde med universiteter i udlandet samt forskningsprojekter om skibstrafikkens nationale rolle og optimal miljøregulering af skibstrafikken i Østersøen.

 

 

 

 

Dansk Søredningsselskab, "DSRS"                                  

  

  

Dansk Søredningsselskab er stiftet som redningsselskab rettet mod fritidssejlere samt mindre erhvervsfartøjer.

 

Selskabet udfører 250 hjælpeaktioner årligt fra nuværende 9 DSRS-stationer. Med udbygningen af Vordingborg-/Masnedøområdet til dækning af Bøgestrømmen og den østlige del af Smålandsfarvandet kan DSRS med finansiering fra Fonden medvirke til flere hjælpeaktioner. Fonden har tidligere støttet etableringen af stationerne på Lynetten og i Køge Bugt.

  

 

 

 

Det Nye Experimentarium, Hellerup

 

Foto: Adam Mørk 

                              

Det nye Experimentarium, som åbnede i januar 2017, er opført som et science center i verdensklasse med fokus på teknik og naturvidenskab. Det nye Experimentarium byder på et fordoblet udstillingsareal i forhold til det første Experimentarium, med hele 17 interaktive udstillinger med oplevelsesskabende aktiviteter for børn og voksne.

 

Fonden har tidligere støttet anskaffelse af udstyr til aktiviteterne og har senest med støtte medvirket til ombygning samt aktiviteten "HAVNEN", som handler om global handel og søfart.

 

 

 

 

Maritime DTU - DTU Maritime Center 

   

 

 

 

Maritime DTU etableres i 2014 som et tværfagligt center til koordinering af de maritime aktiviteter på DTU indenfor forskning, maritim uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til Det Blå Danmark.

 

Fonden støtter Maritime DTU gennem en rammeaftale indgået i 2014-2020 forlænget med udløb i 2025 til forsknings-, udviklings- og uddannelsesprojekter.

 

Fonden har hidtil under Rammebevillingen støttet en lang række projekter med relation til mekanik, miljø, logistik, geografi m.m.

 

 

 

 

Georg Stage, Skoleskibet 

 

  

Stiftelsen Georg Stage har siden 1882 drevet sejlende søfartsskole og har gennem tiden givet et stort antal unge den første maritime uddannelse.

 

Skoleskibet Georg Stage II er fra 1934 og gennemgik en betydelig renovering af skrog og aptering med støtte fra Fonden over en 3-årig perode fra 2015 - 2018. Istandsættelsen sikrer et skoleskib efter nutidens miljøkrav til gavn for de unge på skibet, som stifter erfaring med et liv til søs, får en maritim uddannelse og rustes til samarbejdet med Det Blå Danmark.

 

Renoveringen indebærer, at skibet fortsat vil kunne fungere som sejlende søfartsskole i en årrække fremover.

 

Fonden har i 2019 og 2020 ydet støtte til årlige togter.

                                                                                                                                   

 

 

 

Julemærkefonden                                   

 Julemærkefonden

 

I 1904 så det første julemærke dagens lys. Overskuddet fra salget har siden finansieret driften af en række hjem, som har tilbudt ophold til børn og unge, der har haft behov for særlig omsorg.

 

På Julemærkehjemmene får børn og deres familier muligheden for at starte forfra. Helt konkret bor børnene på Julemærkehjem i 10 uger sammen med andre børn, som også arbejder med deres udfordringer. Tydelige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af sund mad og motion, hjælper børnene til at finde deres styrker og opbygge selvværd.

 

Julemærkefonden driver 5 Julemærkehjem, som ligger i naturskønne omgivelser i Ølsted, Hobro, Kollund, Skælskør og Roskilde. De 4 af Julemærkehjemmene er ejet af Julemærkefonden, og gennemførelsen af større renoveringsarbejder er helt afhængigt af donationer fra fonde.

 

Fondens støtte har gjort det muligt at foretage nødvendige større renoveringsarbejder på alle 4 Julemærkehjem – alt lige fra fugt i en ydermur til udskiftning af vinduer og ny tagbelægning på flere af bygningerne. De smukke bygninger bevares fremover bedre, og der er samtidig lagt vægt på klimavenlige og energibesparende løsninger.

 

 

 

 

Københavns Universitet, Det juridiske fakultet

 

 

Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet forestår undervisning og forskning i faget "Søret" eller "Maritim erstatning og kontrakt", hvor der er fokus på særlige juridiske problemstillinger knyttet til de maritime erhverv.

 

Fonden støtter fakultetets forskning og undervisning i søret gennem en rammeaftale løbende fra 2015-2020 og har hidtil omfattet støtte til et forskningsprojekt til klarlæggelse af eksterritoriale virkninger af national lovgivning.

 

 

 

 

Mercy Ships, Humanitært hjælpearbejde til udviklingslande i Afrika  

 

 

Mercy Ships driver verdens største civile hospitalsskib. Hospitalsskibet er den tidligere IC3 togfærge M/F Dronning Ingrid, som nu hedder MV Africa Mercy.

 

Hospitalsskibet anløber destinationer i Afrika og tilbyder operationer til mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Desuden træner og efteruddanner Mercy Ships lokale sundhedsprofessionelle.

 

Fonden har siden 2011 støttet Mercy Ships' arbejde med midler til at kunne tilbyde børn og voksne livsforvandlende kirurgisk behandling, ofte af livstruende lidelser. De senere år har Fonden ligeledes støttet efteruddannelse i sikker kirurgi samt relevant valg af anæstesi.

 

De i alt 450 frivillige læger, sygeplejersker, officerer, søfolk samt supportfunktionerne på Hospitalsskibet arbejder alle ulønnede og betaler desuden selv for ophold og rejse.     

 

Mercy Ships samarbejder med værtsnationens sundhedsministerium, men arbejdet og projekter ledes suverænt af Mercy Ships, ligesom al patientudvælgelse og behandling foretages af Hospitalsskibets læger. Alle ydelser er gratis for modtagerne.

 

  

 

 

M/S Museet for Søfart, Helsingør 

 

 Foto: Iwan Baan

 

M/S Museet for Søfart er Danmarks nationale museum for søfart og unikt placeret som et underjordisk museum bygget omkring en gammel tørdok fra Helsingør Værft.

 

Museet præsenterer dansk søfartshistorie siden den tidlige middelalder i spændende udstillinger designet af de hollandske udstillingsdesignere Kossmann.dejong. Bygningsværket er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels fra BIG - Bjarke Ingels Group, og har vundet international opmærksomhed og anerkendelse for den idérige udforming.

 

Fonden har sammen med 10 andre fonde finansieret opførelsen af bygningen i perioden 2010-2013, og har siden, gennem en rammeaftale indgået i 2014 og med udløb i 2022, støttet  udvalgte forsknings- og formidlingsprojekter.

 

 

 

 

Sømandsstiftelsen Bombebøssen

 

 

Sømandsstiftelsen Bombebøssen blev stiftet i 1819 og driver ejendommen i Dronningensgade 69 på Christianshavn. Denne ejendom er opført i 1956, og de 30 beboere er alle tidligere sejlende på danske skibe.

 

Fonden har gennem en årrække støttet den løbende modernisering af ejendommen, og med støtte fra Fonden gennemgik ejendommen i 2017 en større renovering af facade og tag.

 

 

 

 

Vikingeskibsmuseet

 

 Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde forestår forskning og formidling om Vikingetiden fra ca. år 800 til midten af 1000-tallet.

 

Udstillingen med fem originale vikingeskibe fra 1000-tallet giver indblik i datidens historie og i vikingernes liv. Der tilbydes sejllads i vikingeskibe samt deltagelse i rundvisninger.

 

Fonden har med donationer støttet en række af museets aktiviteter: "Havhingsten", særudstillinger og senest udstilling til formidling af undervandsarkæologi - "Det Marinarkæologiske Eksperimentarie".

 

 

 

 

World Maritime University, Malmø, Sverige

 

 

World Maritime University i Malmø, Sverige, er stiftet i 1983 af FN-organisationen IMO (International Maritime Organization) med henblik på at opfylde behovet for en international maritim uddannelse på højt niveau. Universitetet har siden oprettelsen uddannet mere end 4500 studerende på masterniveau. En betydelig del af universitetets studerende kommer fra verdens udviklingslande og fra vilkår, hvor de ikke har mulighed for selv at tilvejebringe finansiering af deres uddannelse.

 

Fonden har i flere omgange støttet universitetets kapacitetsopbyggende aktiviteter og har i perioden 2016-2022 et program, hvor fonden gennem stipendier dækker alle udgifter til uddannelse og ophold for studerende fra udvalgte lande i Asien og Afrika.

 

  

                                             

Kystliv Holbæk, maritimt uddannelsescenter                                                                                    

Kystliv Holbæk

 Foto: Arkitekt Dan Hasløv

 

Kystliv Holbæk blev etableret som almennyttig forening i 2018 og driver Holbæk Kystlivscenter med det formål at tilbyde maritim læring og uddannelse til unge på skole, fritids- og ungdomsuddannelserne. Udvikling af kystlivscentret med nye uddannelsesfaciliteter styrker fjordlivsaktiviteter og bådebyggertraditioner. Faciliteterne bidrager til at fremme aktiviteter i sejlads, maritimt håndværk, fiskeri og kystluftsliv.

 

Støtte fra Fonden finansierer etableringen af et fjordlaboratorium med undervisningsfaciliteter i marin biologi, teknik og hydronamik. En facilitet opføres til en maritim 10. klasse og et maritimt ungemiljø, med en flydebro, køkken- og kontorfaciliteter, der bidrager til at motivere unge fra skoler, gymnasier og erhvervsskoler til at søge en maritim uddannelsesretning.

 

                                                                         

 

Gigtforeningen

 

Gigtforeningen

 

Forskningsprojekt på Dansk Gigthospital om fastholdelse af gigtpatienter på arbejdsmarkedet.

 

Gigtforeningen ejer og driver landets eneste specialhospital for mennesker med inflammatorisk gigtsygdom, Dansk Gigthospital i Sønderborg. Hospitalet forsker blandt andet i rehabilitering af svært syge mennesker med gigt, og forskningsprojektet vil undersøge, om en tværfaglig arbejdsrettet rehabilitering kan øge patienternes arbejdsevne og jobfastholdelse samt reducere deres sygefravær. Indsatsen bygger på at skabe sammenhæng i den enkeltes tilværelse på tværs af hospital, kommuner og arbejdsplads.

 

Det vil have stor betydning for såvel gigtpatienterne som for samfundsøkonomien, hvis den særlige rehabiliteringsindsats viser lovende resultater, da op til 40% af patienterne mister deres arbejde de første år efter, at de har fået diagnosen. Fondens støtte vil således potentielt åbne for store positive perspektiver for mange mennesker.