Ansøgning


Fonden gør opmærksom på, at kun ansøgninger indsendt via Fondens hjemmeside behandles.

Ansøgningens indhold:

 1. Detaljeret ansøgning med præsentation af ansøger og beskrivelse af projektet (1-4 sider)
 2. Budget med oplysning om finansiering, herunder hvor meget ansøger selv finansierer samt oplysning om allerede modtagne beløb. Det oplyses endvidere, hvor den resterende finansiering søges fra
 3. Tidsplan

Yderligere bilag kan vedhæftes (maksimalt 5 bilag).

Det udfyldte skema indsendes via knappen “Indsend”, hvorefter ansøger automatisk modtager en elektronisk bekræftelse.

Fondens bestyrelse træffer, på to årlige møder, beslutning om tilsagn og afslag på ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Der er for nuværende åbent for modtagelse af ansøgninger.

Fonden åbner op for modtagelse af nye ansøgninger mandag den 16. januar 2023. Ansøgningsfristen er mandag den 20. marts 2023 kl. 12.00.

Bemærk, at projekter som allerede er igangsat før 1. juni 2023 ikke kan modtage støtte fra Fonden. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning ultimo juni 2023.


Støtte og udbetaling

Afslag begrundes ikke.

Kommunikation om udbetaling foregår direkte med ansøger.

Indberetning af donation til skattevæsenet

Vi gør opmærksom på, at A/S D/S Orient’s Fond indberetter legatuddelingen til skattevæsenet, og at den skattemæssige behandling af legatet hos legatmodtager er A/S D/S Orient’s Fond uvedkommende.

Kreditering

Ved tilsagn meddeler Fonden evt. en krediteringstekst.

Offentliggørelse

Fonden offentliggør almindeligvis ikke donationer i medier, men forbeholder sig ret til at omtale donationer på Fondens hjemmeside eller i andre sammenhænge. Større bevillinger til maritime og almenvelgørende formål offentliggøres i Fondens årsberetning.

Afslag på donation offentliggøres ikke.

Fonden støtter:

 • Personer, der er eller har været ansat i koncernselskaber forbundet med Dampskibsselskabet NORDEN A/S eller A/S Motortramp eller, til de pågældendes enker eller børn (herunder adoptivbørn og stedbørn)
 • Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, formidling, forskning
 • Almennyttige og almenvelgørende formål


Fonden støtter ikke:

 • Fonden yder ikke støtte til organisationers drift eller administration
 • Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser
 • Fonden yder ikke støtte til projekter med relation til politiske organisationer
 • Fonden yder ikke støtte til igangsatte projekter
 • Fonden yder normalt ikke støtte til andre fonde for videregivelse af beløb