Persondatapolitik


Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond behandler Deres personoplysninger.

1.  Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af Deres personoplysninger, er:

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond

c/o Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S

Amaliegade 49

1256 København K

CVR-nr.: 12919298

Email: orientsfond@amaliegade49.dk

Tlf.: 33 33 00 49

2.  Kategorier af personoplysninger

Fonden indsamler følgende kategorier af oplysninger om Dem:

Almindelige personoplysninger: Navn, titel, adresse, telefonnummer, email-adresse, støttehistorik, projektinformation, CPR-nr. og IP-adresse.

3.  Brug af personoplysninger

Vi bruger Deres personoplysninger til følgende formål:

  1. For at kunne behandle Deres ansøgning om støtte fra Orient’s Fond
  2. For at kunne foretage udbetalinger af donationer
  3. For effektivt at kunne besvare Deres henvendelser samt kommunikere med Dem

4.  Behandlingsgrundlag

Vi behandler Deres personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende:

  1. Behandlingen er nødvendig for at kunne træffe beslutning om udlodning til Dem samt for at kunne gennemføre sagsbehandling med henblik på beslutning om udlodning til Dem, herunder behandling af Deres ansøgning samt efterfølgende udbetaling af donationer

5.  Videregivelse af Deres personoplysninger

I overensstemmelse med de under punkt 3 angivne formål, videregiver vi Deres personoplysninger til:

  1. Forvaltningsinstitutter

6.  Opbevaring af Deres personoplysninger

Vi opbevarer Deres personoplysninger i op til 5 år fra:

  1. Udbetaling af donationer, eller
  2. Indgivelse af ansøgningen for så vidt angår afviste ansøgninger

7.  Pligtmæssig information

Vi vil ikke være i stand til at foretage behandlingen af Deres ansøgning samt foretage udbetalinger, hvis De nægter at dele Deres personoplysninger med os.

8.  Deres rettigheder

Generelt har De følgende rettigheder:

  1. De har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af Deres personoplysninger
  2. De har også ret til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger og få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset
  3. De har ret til at modtage de personoplysninger, som De selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at De f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

De kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.

København, den 6. december 2022