Ansøgningsblanket

Ansøgning til A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til:

– organisationers drift og administration
– støtte til enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.
– historiske skibe (Fonden støtter i forvejen Skibsbevaringsfonden)

  Ansøgerinformation

  Projektinformation

  Finansiering

  (Beløb skrives i hele kroner)

  BEMÆRK

  Kontrolsummen skal give 0

  Tidsplan

  Upload af dokumenter