Dampskibsselskabet Orient’s historie

15. september 1915 kom et nyt dansk rederi til verden: Dampskibsselskabet Orient.

Det nye rederi udsprang af Det Østasiatiske Kompagni A/S’ (ØK) ønske om at placere ØK’s flåde af dampskibe i et helt nyt rederi, så ØK’s egen flåde alene kom til at bestå af motorskibe.

Slægtsskabet med det nu hedengangne ØK afspejler sig i øvrigt i Orient’s flag, der var identisk med ØK’s – blot er farverne “vendt om”.

Omkring slutningen af 1. Verdenskrig oprettede ledende medarbejdere i D/S Orient, for midler modtaget som tantieme, en pensionskasse og en understøttelseskasse for at tilgodese de bidragydende og deres enker.

Det er disse kasser, som ved en senere sammenlægning blev til den almennyttige fond Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond, som med betydelige donationer til maritime udviklingsprojekter fortsat sikrer Orient en vigtig plads i Det blå Danmark.

I begyndelsen ejede ØK selv 50% af aktierne i Orient, men i 1923 solgte ØK alle sine Orient-aktier til Landmandsbanken (nu Danske Bank).

Landmandsbanken indsatte godsejer og senere skibsreder Arnold Eugen Reimann som delegeret i bestyrelsen, og samtidig besluttede banken at skille sig af med sine Orient-aktier. De største aktionærer var herefter Clarksons, London, Dampskibsselskabet NORDEN A/S og TORM samt selskabets direktør Henrik Gether og Arnold Eugen Reimann, der fra 1930 blev næstformand.

Orient indleder samarbejde med NORDEN og bliver storaktionær

I årene efter 2. Verdenskrig erkendte Orient, at det var vanskeligt for rederiet at gøre sig gældende på markedet med sin flåde, der på grund af krigen var reduceret fra 6 til 2 skibe.

Løsningen blev et driftsmæssigt samarbejde med NORDEN, som Mads. C. Holm havde stiftet 11. februar 1871, og som Orient i 1946 begyndte at købe aktier i. Opkøbene fortsatte indtil Orient i 1955 fik status som majoritetsaktionær i NORDEN.

Samtidig kunne Orient notere, at det nu havde rederiet A/S Motortramp – stiftet 15. juli 1925 af Orient’s næstformand Arnold Eugen Reimann – som sin hovedaktionær.

I 1962 blev Orient’s direktør Aage A. Tonboe NORDEN’s 4. administrerende direktør, og umiddelbart efter flyttede Orient ind i NORDEN’s daværende hovedsæde i Amaliegade.

Samarbejdet mellem Orient, Motortramp og NORDEN blev tættere og tættere. Således stiftede de 3 selskaber i 1972 interessentselskabet Nordtramp, hvor de sammen investerede i ny tonnage.

Det tætte samarbejde førte i 1994 til en sammenlægning af Orient og NORDEN. Juridisk og regnskabsmæssigt var det Orient, der fortsatte som selskab, men under NORDEN’s navn. Ved fusionen blev Motortramps ejerandel i selskabet reduceret til under 50%.

Uddelinger til udvikling

I dag går en del af Fondets uddelinger til maritime projekter, idet Fondet ønsker at bidrage markant til udviklingen af Det blå Danmark.

Gennem årene har Orient’s Fond derudover gjort det muligt for adskillige NORDEN-medarbejdere og deres børn og pårørende at dygtiggøre sig ved at tage på studieophold i udlandet, idet fonden har støttet opholdene økonomisk.

Endvidere uddeles til almennyttige formål.

Ovenstående er uddrag af tale ved Orient’s 100 års jubilæum afholdt af bestyrelsesformanden for A/S D/S Orient’s Fond.