Dampskibsselskabet Orient’s skibe

Her er en oversigt over Dampskibsselskabet Orient’s flåde, herunder detaljer om skibenes ophav, samt hvor de endte. Præsentation er baseret på lektor og cand. mag. Ole Stig Johannesen’s omfattende artikel “Da Orient gik fra damp til diesel – et blik på de nye motorskibe”, der er udgivet i M/S Museet for Søfarts årbog 2009, årgang 68 (https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96589) samt materiale fra M/S Museet for Søfarts billedarkiv (https://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/).