Foto: Visualisering ved HLA A/S

CBS Academic Housing, Nimbuskollegiet


CBS Academic Housing er stiftet i 2001, som en erhvervsdrivende fond under navnet ”Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København” også kaldet ”Fonden CBS Academic Housing”, med det formål at tilbyde boliger til internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School.

CBSAH erhverver og driver ejendomme til brug for udlejning eller ved at erhverve og fremleje boliglejemål.

CBSAH bidrager dermed til udviklingen af København som et internationalt uddannelses- og forskningscentrum.

CBSAH administrerer årligt mere end 1000 udlejninger af boliger og kollegiepladser. Med støtte fra Fonden opføres CBS Kollegiet i Nimbusparken med 145 studieboliger, som åbnede i januar 2018.