Foto af Institut for Matematiske Fag i Aalborg.

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag


Institut for Matematiske Fag hører under det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. Instituttet tilbyder tre forskellige matematiske uddannelsesretninger: Matematik (inklusive statistik), Matematik-økonomi og Matematik-teknologi. Instituttets struktur omfatter to tydelige sektioner Mathematics samt Statistics og Mathematical Economics.

Fonden støtter Institut for Matematiske Fag i etableringen af ’Maritime Research Hub’ på Aalborg Universitet. Dette gøres gennem en rammebevilling løbende fra 2023 – 2029. Centeret skal forske i den maritime sektors kompetence- og rekrutteringsudfordringer, og der vil blive oprettet syv Ph.D.-stipendier til forskning i automation og autonomi, fartøjsoptimering, digitalisering af logistik, cybersecurity, forsikring, regulatoriske anliggender og næste generations skibsdesign.