Foto af Syddansk Universitets campus i Odense.

Syddansk Universitet, BlueSDU


BlueSDU er et tværfagligt forskningsnetværk, der forener de maritime forskere på SDU. BlueSDU omfatter forskere fra ni enheder på SDU, fordelt på fem fakulteter. Formålet med netværket er at samle og udvikle den maritime forskning på tværs af SDU.

Fonden støtter SDU gennem en rammebevilling i perioden 2022 til 2026. BlueSDU’s forskning vil især beskæftige sig med den maritime sektors industrielle historie, skibsbevægelser og vibrationer, samt datadreven skibsdrift.