CBS MaritimeCBS Maritime er en platform på CBS, som fokuserer på værdiskabelsen i de maritime industrier. CBS Maritime integrerer de maritime forsknings- og uddannelsesaktiviteter på CBS i tæt samarbejde med erhvervet.

Fonden støtter CBS Maritime gennem en rammeaftale løbende fra 2015-2020, og støtten har hidtil omfattet hjælp til udvikling og etablering af samarbejde med universiteter i udlandet samt forskningsprojekter om skibstrafikkens nationale rolle og optimal miljøregulering af skibstrafikken i Østersøen.