Foto af Copenhagen Business School på Frederiksberg.

CBS Maritime


CBS Maritime er en platform på CBS, som fokuserer på værdiskabelsen i de maritime industrier. CBS Maritime integrerer de maritime forsknings- og uddannelsesaktiviteter på CBS i tæt samarbejde med erhvervet.

Fonden har støttet CBS Maritime gennem en rammeaftale løbende fra 2015-2020, og støtten omfattede hjælp til udvikling og etablering af samarbejde med universiteter i udlandet samt forskningsprojekter om skibstrafikkens nationale rolle og optimal miljøregulering af skibstrafikken i Østersøen.

Gennem den seneste rammeaftale, der løber fra 2021-2025, støtter Fonden CBS Maritime’s forskning af digitaliseringen og dens rolle i den maritime industri. Forskningen koncentrerer sig bl.a. om digitale forretningsmodeller og Blockchainteknologi.