Georg Stage, SkoleskibetStiftelsen Georg Stage har siden 1882 drevet sejlende søfartsskole og har gennem tiden givet et stort antal unge den første maritime uddannelse.

Skoleskibet Georg Stage II er fra 1934 og gennemgik en betydelig renovering af skrog og aptering med støtte fra Fonden over en 3-årig perode fra 2015 – 2018. Istandsættelsen sikrer et skoleskib efter nutidens miljøkrav til gavn for de unge på skibet, som stifter erfaring med et liv til søs, får en maritim uddannelse og rustes til samarbejdet med Det Blå Danmark.

Renoveringen indebærer, at skibet fortsat vil kunne fungere som sejlende søfartsskole i en årrække fremover.

Fonden har i 2019 og 2020 ydet støtte til årlige togter.