Dansk Søredningsselskab, “DSRS”Dansk Søredningsselskab er stiftet som redningsselskab rettet mod fritidssejlere samt mindre erhvervsfartøjer.

Selskabet udfører 250 hjælpeaktioner årligt fra nuværende 9 DSRS-stationer. Med udbygningen af Vordingborg-/Masnedøområdet til dækning af Bøgestrømmen og den østlige del af Smålandsfarvandet kan DSRS med finansiering fra Fonden medvirke til flere hjælpeaktioner. Fonden har tidligere støttet etableringen af stationerne på Lynetten og i Køge Bugt.