Foto af MV Africa Mercy og MV Global Mercy.

Mercy Ships


Mercy Ships driver civile hospitalsskibe. Det ene hospitalsskib er den tidligere Intercityfærge M/F Dronning Ingrid, som nu er døbt MV Africa Mercy. Det andet hospitalsskib hedder MV Global Mercy og er det største civile hospitalsskib i verden og fra begyndelsen bygget til formålet. Skibet stod færdigt i 2021 og var på sin første mission i Afrika i februar 2022.

Hospitalsskibene anløber destinationer i Afrika og tilbyder gratis operationer til mennesker, som ikke selv har adgang eller råd til hjælpen i nogle af Afrikas fattigste lande. Desuden træner og efteruddanner Mercy Ships lokale kirurger og sundhedsprofessionelle.

Hvert år arbejder op til 1.300 frivillige læger, sygeplejersker, officerer, søfolk samt supportfunktionerne på hospitalsskibene, og de varetager alle deres funktion ulønnet, og betaler desuden selv for ophold og rejse.

Mercy Ships samarbejder med værtsnationens sundhedsministerium om uddannelsesindsatserne, men arbejdet og projekterne ledes suverænt af Mercy Ships, ligesom al patientudvælgelse og behandling foretages af hospitalsskibets læger.