Gigtforeningen


Forskningsprojekt på Dansk Gigthospital om fastholdelse af gigtpatienter på arbejdsmarkedet.

Gigtforeningen ejer og driver landets eneste specialhospital for mennesker med inflammatorisk gigtsygdom, Dansk Gigthospital i Sønderborg. Hospitalet forsker blandt andet i rehabilitering af svært syge mennesker med gigt, og forskningsprojektet vil undersøge, om en tværfaglig arbejdsrettet rehabilitering kan øge patienternes arbejdsevne og jobfastholdelse samt reducere deres sygefravær. Indsatsen bygger på at skabe sammenhæng i den enkeltes tilværelse på tværs af hospital, kommuner og arbejdsplads.

Det vil have stor betydning for såvel gigtpatienterne som for samfundsøkonomien, hvis den særlige rehabiliteringsindsats viser lovende resultater, da op til 40% af patienterne mister deres arbejde de første år efter, at de har fået diagnosen. Fondens støtte vil således potentielt åbne for store positive perspektiver for mange mennesker.