World Maritime University

World Maritime University i Malmø, Sverige, er stiftet i 1983 af FN-organisationen IMO (International Maritime Organization) med henblik på at opfylde behovet for en international maritim uddannelse på højt niveau. Universitetet har siden oprettelsen uddannet mere end 4500 studerende på masterniveau. En betydelig del af universitetets studerende kommer fra verdens udviklingslande og fra vilkår, hvor de ikke har mulighed for selv at tilvejebringe finansiering af deres uddannelse.

Fonden har i flere omgange støttet universitetets kapacitetsopbyggende aktiviteter og har i perioden 2016-2022 et program, hvor fonden gennem stipendier dækker alle udgifter til uddannelse og ophold for studerende fra udvalgte lande i Asien og Afrika.