World Maritime University

World Maritime University i Malmø, Sverige, er stiftet i 1983 af FN-organisationen IMO (International Maritime Organization) med henblik på at opfylde behovet for en international maritim uddannelse på højt niveau. Universitetet har siden oprettelsen uddannet næsten 6000 studerende på masterniveau. Universitetet tilbyder de studerende at uddanne sig indenfor 7 specialiseringer herunder bl.a. ”Maritime Law & Policy”, ”Ocean Sustainability”, ”Port Management” og ”Shipping Management & Logistics”. En betydelig del af universitetets studerende kommer fra verdens udviklingslande og dermed vilkår, hvor de ikke har mulighed for selv at tilvejebringe finansiering af deres uddannelse.

Fonden har fra 2012 i flere omgange bevilget støtte til stipendier, som dækker masteruddannelsens samlede udgifter inkl. ophold. Igennem årene er antallet gradvist øget til senest fem stipendier om året og fra 2023 til syv. Der optages typisk fra et bredt udsnit af lande på de andre kontinenter, og Fondens støtte har bl.a. gavnet studerende fra Ghana, Gambia, Liberia, Guatemala og Indonesien.