Konceptdesign af Dana V. Grafik: Knud E. Hansen

Illustrationen er ikke et udtryk for forskningsskibets endelige design

DTU Aqua – Dana V


Dana V er DTU’s nye ocean- og arktisgående forskningsskib, som forsætter en stolt havforskningstradition, der har varet i mere end 100 år. Skibet afløser forgængeren Dana IV, der er over 40 år gammelt. Det nye skib skal bidrage til marin og maritim uddannelse, forskning og innovation i Danmark og ikke mindst globalt.

Fonden støtter tilblivelsen af Dana V og indgår også i et ’Advisory Board’, der støtter processen ifm. bygningen og designet af skibet. Dansk Dana Konsortium skal i forbindelse med byggefasen levere undervisning og uddannelse. Dermed får studerende mulighed for nærgående at tilegne sig den nyeste viden og praksis inden for skibsbyggeri af den størrelsesorden, især med hensyn til projektstyring, nye brændstoffer, cirkulær økonomi og sensorteknologi.

Forskningsskibet får hjemhavn i Hirtshals i Nordjylland og forventes søsat ultimo 2026.

Læs mere om projektet her: https://dana.dtu.dk/