Konceptdesign af Dana V. Grafik: Knud E. Hansen

Illustrationen er ikke et udtryk for forskningsskibets endelige design

DTU Aqua – Dana V


Dana V er DTU’s nye ocean- og arktisgående forskningsskib, som forsætter en stolt havforskningstradition, der har varet i mere end 100 år. Skibet afløser forgængeren Dana IV, der er over 40 år gammelt. Det nye skib skal bidrage til marin og maritim uddannelse, forskning og innovation i Danmark og ikke mindst globalt.

Fonden støtter tilblivelsen af Dana V og indgår også i et ’Advisory Board’, der støtter processen ifm. bygningen og designet af skibet.

Forskningsskibet får hjemhavn i Hirtshals i Nordjylland og forventes søsat ultimo 2026.

Læs mere om projektet her: https://dana.dtu.dk/