Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden har som erklæret mål at bevare den sejlende danske kulturarv. Skibsbevaringsfonden udpeger bevaringsværdige fartøjer, som efter ansøgning kan opnå støtte på forskellig vis. Skibsbevaringsfondens sigte er især, at bevaringsværdige skibe restaureres i overensstemmelses med traditionen, samt at kendskabet og håndværksmæssig kunnen i forhold til den sejlende kulturarv udbredes.

Fonden støtter Skibsbevaringsfondens arbejde gennem en treårig rammebevilling fra 2023-2025, hvorfor Fonden i den periode ikke behandler ansøgninger af denne type, men i stedet henviser til, at Skibsbevaringsfonden søges.