Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet


Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet forestår undervisning og forskning i faget “Søret” eller “Maritim erstatning og kontrakt”, hvor der er fokus på særlige juridiske problemstillinger knyttet til de maritime erhverv.

Fonden støtter fakultetets forskning og undervisning i søret gennem en rammeaftale løbende fra 2015-2020 og har hidtil omfattet støtte til et forskningsprojekt til klarlæggelse af eksterritoriale virkninger af national lovgivning.