Foto: Jens Fink-Jensen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet forestår undervisning og forskning inden for fagområdet søret, hvor der er fokus på særlige juridiske problemstillinger knyttet til de maritime erhverv.

Fonden støtter fakultetets forskning og undervisning på fagområdet gennem en rammeaftale løbende fra 2023-2027. Rammebevillingen vil styrke søret som faglig disciplin, blandt andet gennem etablering af lektorat på området. Derudover lanceres med rammeaftalen et nyt forskningsprojekt om de retlige implikationer af overgangen til Co2 fri skibsdrift. Projektet er forankret i forskningsgruppen SHOC (Shipping and Ocean Law Group) på fakultetet.